برای افزودن باید عضو شوید
انتخاب زبان : فــا | En
تلفن تماس : (021) 88927127

امتحانات ایران-استرالیا

خالی باشد
بازگشت به صفحه امتحانات

برگزاری دوره آمادگی آزمون بین المللی C.A.E

 

این آزمون در سطح پیشرفته (Advanced) می باشد که توسط دانشگاه کمبریج برگزار می گردد. کلیه زبان آموزانی که کتاب C.A.E موسسه را پشت سر می گذارند، پس از شرکت در آزمون ماک موسسه شرایط شرکت ایشان در آزمون بین المللی را فراهم می آورد. آزمون ماک دوره آتی در تاریخ 1393/08/15 برگزار می گردد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد اداری مراجعه نمایند. 

 

بخشهای آزمون عبارتند از:

 

آزمون CAE شامل پنج بخش - Use of English and Speaking, Listening, Writing, Reading مي باشد


 Reading(مدت زمان 1 ساعت و 15 دقيقه)


امتحان Reading توانایی داوطلب را در خواندن و درك متونی كه از منابع گسترده ای همچون كتابها، روزنامه ها و مجلات جمع آوری شده اند ارزيابی مي كند. از داوطلبين انتظار مي رود كه توانایی فهم خلاصه مطلب، نكات مهم، جزئيات، ساختارمتن و يا اطلاعات خاص، استنباط معنا و تشخيص نظرات و رويكردهای نويسنده، را داشته باشند. 


 Writing(مدت زمان 2 ساعت)


امتحان Writing توانایی داوطلب براي نوشتن انواع متون غير تخصصي همانند نامه ها، مقالات، گزارشات، نقدها كه همگی براي منظوری معين و مخاطبی خاص هستند، با موضوعات متنوع مورد ارزيابی قرار مي گيرد. پاسخها بايد در حدود 250 كلمه نوشته شوند. 


 Use of English(مدت زمان 1 ساعت و 30 دقيقه)


در آزمون كاربرد انگليسی، از داوطلبين انتظار مي رود دانش و كنترل سيستم زبانيشان را با پاسخگویی به سوالات مختلف در سطح جمله و كل نوشته، كه اين متون بر اساس نوشته های برگرفته شده از متون اصلی مي باشند، نشان دهند. اين آزمون شامل پركردن جای خالی، تصحيح اشتباهات، كلمه سازی، تعويض لحن جمله و سوالات تكميل متن می باشد. 


 Listening(مدت زمان حدود 45 دقيقه)


آزمون Listening توانایی داوطلب را براي درك معاني انگليسی گفتاری و استخراج اطلاعات جزئی و خاص و درك نظرات و رويكردهای گوينده مورد ارزيابی قرار ميدهد. محتوای اين آزمون از انواع متون كه شامل: مصاحبه ها، مباحثات، كنفرانس ها و مكالمات ميشود جمع آوری می شود. 


 Speaking(مدت زمان حدود 15 دقيقه)


آزمون Speaking توانایی تعامل داوطلب در مكالمات روزمره انگليسي در موقعيتهای مختلف زباني را مورد ارزيابی قرار مي دهد. امتحان از چهار قسمت تشكيل شده است كه عبارتنداز: قسمت مصاحبه، قسمت صحبت چند دقيقه ای تك نفره، و يك قسمت چند نفره به همراه ممتحن و قسمت پايانی به صورت مباحثه می باشد. از نقاشيها و عكس ها براي كمك به صحبت داوطلبين استفاده می شود. درضمن امتحان Speaking معمولاً به صورت دو نفره برگزار مي شود.

طراحی سایت و برنامه نویسی :
Iran-Australia Language Center