برای افزودن باید عضو شوید
انتخاب زبان : فــا | En
تلفن تماس : (021) 88927127

امتحانات ایران-استرالیا

خالی باشد
بازگشت به صفحه امتحانات

برگزاری دوره آمادگی آزمون بین المللی F.C.E

 

این آزمون در سطح Upper-Intermediate می باشد که توسط دانشگاه کمبریج برگزار می گردد. کلیه زبان آموزانی که کتاب F.C.E موسسه را پشت سر می گذارند، پس از شرکت در آزمون ماک موسسه شرایط شرکت ایشان در آزمون بین المللی را فراهم می آورد. آزمون ماک دوره آتی در تاریخ 1395/02/23 برگزار می گردد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد اداری مراجعه نمایند. 

 

بخشهای آزمون عبارتند از:

امتحان FCE از 5 كتابچه شامل: خواندن، نوشتن، كاربرد انگليسی، گوش دادن و صحبت كردن تشكيل شده است. هر كتابچه 20% از كل نمره را تشكيل می دهد.

 

امتحان اول: خواندن (مدت زمان 1 ساعت(

اين امتحان شامل سه قسمت و هر قسمت شامل يك متن متفاوت با سوالات درك مطلب مربوطه مي باشد.

از زبان آموزان انتظار میرود كه نكات اصلی متون را درك، شناسایی و اطلاعات خاص آن را پاسخگویی به سوالات استخراج كنند.

امتحان دوم: نوشتن (مدت زمان 1 ساعت و 20 دقيقه(

داوطلبين بايد دو نوشته هر كدام به طول 120 تا 180 كلمه بنويسند. اولين نوشته يك نامه تجاری می باشد، و دومی توسط داوطلب انتخاب می شود.

 

امتحان سوم: كاربرد انگليسي (مدت زمان 45 دقيقه(

داوطلبان به تعدادی از سوالات كه توانایی آنها رادر تشخيص و به كارگيری ساختارهای گرامری به همراه لغت می سنجد پاسخ می دهند.

 

امتحان چهارم: گوش دادن (حدوداً 40 دقيقه(

داوطلبين به تعدادي مكالمه دو نفره و تك نفره گوش خواهند داد. اين امتحان توانایی درك اطلاعات ضروری به همراه استخراج اطلاعات از CD صوتی پخش شده را ارزيابی مي كنند.

امتحان پنجم: صحبت كردن (حدوداً 14 دقيقه(

داوطلبين به صورت دو نفره مصاحبه مي شوند. با حضور دو نفر ممتحن كه يكي مصاحبه را انجام داده و ديگري روي عملكرد داوطلبين تمركز مي كند. تست شامل چهار قسمت است كه در قسمت اول ممتحن سوالاتي درمورد "آشنایی با شما" را مطرح مي كند و در قسمت دوم دو قطعه عكس به داوطلبين داده مي شود كه داوطلب در مورد عكسی كه به وی داده شده بدون وقفه به مدت يك دقيقه در مورد آن صحبت مي كند و همچنين سوالی را در مورد عكس داوطلب ديگر زمانی كه صحبت يك دقيقه ای او تمام شد(داوطلب دوم) پاسخ می دهند. در بخش سوم ممتحن به هر دو داوطلب دستورالعملهایی به همراه يك سري عكس مي دهد و داوطلبين بايد در مورد سوالهایی كه در مورد عكسها از آنها پرسيده مي شود به نوعي از توافق برسند. در قسمت چهارم ممتحن داوطلبين را در بحثي كه درباره موضوع عمومی كه در قسمت سوم حاصل شد، همراهی خواهد كرد.

 

طراحی سایت و برنامه نویسی :
Iran-Australia Language Center