برای افزودن باید عضو شوید
انتخاب زبان : فــا | En
تلفن تماس : (021) 88927127

امتحانات ایران-استرالیا

خالی باشد
بازگشت به صفحه امتحانات

 

برگزاری دوره آمادگی آزمون بین المللی PET 

 

 

این آزمون در سطح Pre-Intermediate می باشد که توسط دانشگاه کمبریج برگزار می گردد. کلیه زبان آموزانی که کتاب سبز موسسه (Four Corners 4 ) را پشت سر می گذارند، پس از شرکت در آزمون ماک موسسه شرایط شرکت ایشان در آزمون بین المللی را فراهم می آورد. آزمون ماک دوره آتی در تاریخ 1394/11/29 برگزار می گردد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد اداری مراجعه نمایند. 

 

 

بخشهای آزمون عبارتند از:

 

آزمون PET شامل سه دفترچه: Reading and Writing ,Listening و Speaking می باشد. نمره آزمونهای Reading و Writing مجموعاً 50% نمره آزمون نهایی در حاليكه آزمونهای Speaking و Listening هر كدام 25% نمره آزمون را شامل می شود.

امتحان اول) :Reading & Writing مدت زمان 1 ساعت 30 دقيقه(

Reading: ميزان توانایی درك اطلاعات از علائم و مقالات عمومی داوطلبين در اين آزمون سنجيده مي شود. داوطلبين توانایی خود را در استخراج اطلاعات از متون كوتاه به همراه درك نظر نويسنده و تأثير آنها روی خوانندگان جامعه هدف مورد ارزيابی قرار مي دهند. 


Writingداوطلبين بايد قادر باشند تا موقعيتها، نظرات و رويداد ها را شرح داده و بنويسند.

 

امتحان دوم) :Listening مدت زمان 30 دقيقه(

داوطبين توانایی هايشان را در استخراج اطلاعات از مكالمات ضبط شده با سطح دشواري متفاوت نشان می دهند.

 

امتحان سوم) :Speaking مدت زمان حدود 11 دقيقه(

اين آزمون به صورت دو نفره اجرا مي شود. دو ممتحن بيان شفاهي داوطلبين، كه بايد قادر به درك و پاسخ صحيح باشند، را مورد ارزيابی قرار می دهند.

 

طراحی سایت و برنامه نویسی :
Iran-Australia Language Center