برای افزودن باید عضو شوید
انتخاب زبان : فــا | En
تلفن تماس : (021) 88927127

پیام نور

خالی باشد
دوره های ایران-استرالیا

ورود به دانشگاه سراسری آسان شد

همین امسال وارد دانشگاه سراسری در مقطع کارشناسی ارشد شوید

با بیش از 105 رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد

علوم انسانی 

MBA ، مدیریت اجرایی، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، حسابداری، teaching، مدیریت IT ،علوم تربیتی

روانشناسی( بالینی -عمومی)،حقوق(خصوصی-جزا-بین الملل)،علوم اجتماعی،ادبیات فارسی، تربیت بدنی و...

 

علوم پایه

ژنتیک، بیوتکنولوژی میکروبی، بیوتکنولوژی کشاورزی، بیوشیمی، شیمی (عالی - تجزیه-معدنی-فیزیک)ریاضی (کاربردی - محض) فیزیک و...

 

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک (ساخت و تولید )، مهندسی معماری ، مهندسی عمران(راه و ترابری-سازه های هیدرولیکی-مدیریت ساخت - سازه )

مهندسی کامپوتر( نرم افزار)،مهندسی IT ،مهندسی صنایع(صنایع-سیستم بهره وری)

طراحی سایت و برنامه نویسی :
Iran-Australia Language Center