اخبار عمومی

  • برگزاری 20 دوره تربیت مدرس

    برگزاری 20 دوره تربیت مدرس

    200 مدرس به حوزه تخصصی آموزش زبان انگلیسی کشور افزوده شد. مرکز زبان های خارجی ایران-استرالیا با افتخار اعلام می دارد در سال 1397 با برگزاری بیش از 20 دوره تربیت مدرس موفق به آموزش و تربیت 200 مدرس زبان انگلیسی گردید.

  • راه اندازی دوره های تخصصی (ESP)

    راه اندازی دوره های تخصصی (ESP)

    مرکز زبان های خارجی ایران-استرالیا با بررسی نیازهای زبان تخصصی مشاغل مختلف اقدام به برگزاری دوره های انگلیسی برای اهداف خاص (ESP) نمود. دوره هایی که پاسخگوی نیاز افرادی است که یا قصد مهاجرت به خارج از کشور را دارند و یا به دنبال توسعه کسب و کار خود می باشند.