برای افزودن باید عضو شوید
انتخاب زبان : فــا | En
تلفن تماس : (021) 88927127

نگرش و رسالت

خالی باشد
بازگشت به صفحه امتحانات

نگرش و رسالت

نگرش ما:

برآنیم تا تامین کننده پیشتاز آموزش کیفی در حوزه های حرفه ای و آکادمیک باشیم.

رسالت ما:

مرکز آموزش زبان های خارجه ایران - استرالیا براساس فطرت انسانی که  همواره او را به هدف آفرینش و رسالتش سوق داده و خواستار تاثیرگذاری در محیط پیرامون خود می باشد شکل گرفت تا بتواند با خدمت به خلق خدا دوام خود را در جریده هستی ثبت کند و رسالت خود را به انجام رساند، بنابراین هدف مجموعه ایران استرالیا تلاش مجدانه برای ارائه بهترین خدمات آموزشی  و به طور خاص در بخش زبان های خارجی در راستای ارتقای سطح کیفی زندگی مردم از طریق آماده سازی ایشان برای تعاملات بین المللی در عرصه های مختلف علمی ، فرهنگی ، هنری ، اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی می باشد.

طراحی سایت و برنامه نویسی :
Iran-Australia Language Center